Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan Tasavallan Päivän yhteydessä
käytettävästä embleemistä

EmbleemiKarjalan Tasavalta viettää 8 kesäkuuta 2000 merkkipäivää -- 80 vuotta sitten vahvistettiin Yleisvenäläisen Toimeenpanevan Keskuskomitean Päätös "Karjalan Työväenkommuunin perustamisesta". Kyseessä on nykyisen Karjalan Tasavallan alueella sijainnut ensimmäinen kansallis-valtiollinen muodostelma. Päätöksessä todettiin: "Muodostaa karjalaisten asuttamille Aunuksen ja Arkangelin läänien alueille VSFNTn Perustuslain 11. artiklan mukaisesti alueellinen yhdistys - Karjalan Työväenkommuuni".

Karjalan Tasavallan Lainsäädäntökokous hyväksyi 22 huhtikuuta 1999 Lain "Karjalan Tasavallan Päivän säätämisestä". Karjalan Tasavallan Päivä on vertaukuvallinen symbolitapahtuma, joka kuvaa Karjalan Tasavallan valtiollisuutta Venäjän Federaation kokoonpanossa.

Vuonna 2000 Karjalassa pidetään merkkitapahtuman yhteydessä mitä erilaisimpia tilaisuuksia. "Karjalan Tasavallan Päivällä" on oma embleeminsä. Parhaan embleemin tunnustamiseksi järjestettiin kilpailu. Voittanut embleemi sai KTn hallituksen puheenjohtajan Sergei Katanandovin virallisen vahvistuksen 17 joulukuuta 1999.

Embleemin suunnitteli Sergei Kijanitsa. Embleemin kuvaus: "Embleemiä käytetään Karjalan Tasavallan Lainsäädäntökokouksen 22 huhtikuuta 1999 vahvistaman Lain N 346 "Karjalan Tasavallan Päivän säätämisestä" mukaisesti vietettävän juhlan tunnuksena.

Embleemin taustana on vertauskuvallinen tyylitelty päre. Sen tyyppisiä päreitä käytettiin laajasti Karjalan alueella kattojen päällystämisessä. Taustana on myös Venäjän kolmivärilippu, jota vasten on kuvattu tasavallan kartta, johon on piirretty Karjalan Tasavallan vaakuna. Ylhäällä olevat numeraalit 1920 - 2000 kuvaavat merkkitapahtuman vuosilukua. Embleemin alaosassa on alueen nimi - Karjala. Embleemi on annettu tietokoneversiona".

Karjalan Tasavallan 80-vuotispäivä


Luotu 15 helmikuuta 2000
Toimitettu 15 helmikuuta 2000
Tekninen tuki
Luotu 15 helmikuuta 2000 . Toimitettu 15 helmikuuta 2000.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018