Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Dmitri Rogozin: ”Karjalan tasavalta tarvitsee akanmukaisia rajanylityspaikkoja”

Venäjän hallituksen varapääministeri Dmitri Rogozin, joka johtaa samalla maan valtiollista raja-asiain komissiota, piti Karjalan tasavallassa vieraillessaan Petroskoissa neuvottelukokouksen, jossa pohdittiin aluetasavallan rajanylityspaikkojen toiminnan tehostamista. Varapääministeri totesi avatessaan neuvottelun, että valtakunnanrajan Karjalan tasavallan osuudella sijaitsevien rajanylityspaikkojen rekonstruoimishankkeita oli viime vuosina käsitelty useamman kerran. Asiaan käsiteltiin Dmitri Rogozinin ja aluetasavallan päämies Aleksandr Hudilaisen välisessä taannoisessa neuvottelussakin.

- Karjalan tasavalta tarvitsee akanmukaisia rajanylityspaikkoja, mikä jouduttaisi aluetasavallan ainutlaatuisen sijainnin, luonnon ja muiden valttimahdollisuuksien nopeampaa hyödyntämistä. Ongelma tulisi ratkaista mahdollisimman nopeasti, - puhuja korosti.

Dmitri Rogozinin sanoman mukaan hallitustasolla pohditaan kysymystä Syväoron rahkanylityspaikan rakentamiseksi ja Värtsiän rautatieaseman rekonstruoimiseksi. On kuitenkin huomioitava naapurimaan kiinnostus ja ulkomaisen valtiollisen yhteistyöpartnerin olemassa olo, kumppanin, joka olisi valmis satsaamaan rajan toisella (omalla) puolella toimivan infrastruktuurin rekonstruoimiseen ja haluaisi samanaikaistaa (simultaanistaa) naapurimaiden hankkeiden toteuttamisen.

- Töiden järjestäminen valtakunnanrajalla ei ole pelkkä tekninen kysymys. Mukana ovat valtion imago, maassa vallitsevan taloudellisen, poliittisen, kulttuuri-ilmaston tunnusmerkit ja näkyvyys . Ylityspaikan toiminta Venäjän alueella tulisi suunnitella ja järjestää niin, että kaikki rajamuodollisuuden hoidettaisiin nopeasti ja mutkattomasti ja että sekä Venäjän kansalaisia, että ulkomaalaisia palveltaisiin ajan vaatimalla tasolla, - varapääministeri tähdensi.

Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen kiitti Venäjän hallituksen varapääministeriä. Aluetasavallan johtaja totesi, että taannoisessa neuvottelussa oli Dmitri Rogozin syventynyt aluetasavallan ongelmavyyhtiin ja oli antanut varapääministerinä lukuisia tehtäviä rajainfran kehittämiseksi.

- Me käsitämme hyvin, että ongelmien ratkaiseminen tuottaa hyötyä sekä Karjalan tasavallalle, että Venäjän federaatiolle. Rajanylityspaikat ovat portteja maahan. Toivottavasti neuvottelussa tehdään konkreettisia päätöksiä ongelmien ratkaisemiseksi aikailematta. Karjalan tasavallan rajainfrastruktuurin kehittäminen on vaativa ja ajankohtainen haaste, - Aleksandr Hudilainen sanoi.

Tekninen tuki
Luotu 4 lokakuuta 2014. Toimitettu 6 lokakuuta 2014.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018