Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalistaloudellinen kehitys 2011

   Talouden modernisointi

     Sijoitukset
    ja rakennustoiminta


    Pieni- ja keskisuuriyrittäjyys

    Teollinen politiikka

    Agroteollinen kompleksi

    Palvelut

    Matkailu

    Luonnonresurssit

  Yhteistyö

  Valtiollinen
  hallinta


  Kansalaisyhteiskunta

    Kansallispolitiikka

    Valtion ja
    seurakuntien
    suhteet


  Vuoden 2011 tulokset

Valtion ja seurakuntien suhteet

Karjalan tasavallan hallituksen toiminta valtion ja erilaisten uskontojen seurakuntien ja järjestöjen välisten suhteiden ylläpitämiseksi rakentavassa hengessä tavoittelee uskonnollisten järjestöjen välisten suhteiden säilyttämistä pluralistisina. Tasavallassa vallitsee omantunnonvapaus, toisin sanoen kansalaisen tulisi kunnioittaa toisen mielipiteitä ja uskomuksia, suhtautua niihin ymmärtämyksellä.

Karjalan tasavallassa ovat edustettuina 20 uskontoa ja toimivat niiden 196 seurakuntaa, yhdistystä, järjestöä. Suurin osa uskovaisista kuuluu Venäjän ortodoksiseen kirkkoon. Karjalan tasavallassa vallitsee eri kansakuntiin ja uskonnollisiin ryhmiin kuuluvien ihmisten välinen hyvä sopu. Niin sanottu "uskonnollinen tila/ilmapiiri" on stabiili.

Harjoittaessaan politiikkaansa uskonnollisiin järjestöihin muistavat valtiovaltaelinten virkailijat toisaalta pohjoisen seutumme historialliset kansallisuskonnolliset ja kulttuuriperinteet, jotka ovat lujasti sidoksissa ortodoksiseen kirkkoon, mutta toisaalta pyrkivät takaamaan jokaisen ihmisen ja kansalaisen oikeuden omantunnon vapauteen ja uskoon, minkä Venäjän ja Karjalan tasavallan perustuslait julistavat.

Toimintakertomuskaudella jatkettiin seuraavia hankkeita:

  • Valamon saariston ja sen alueella toimivan Laatokan Valamon munkkiluostarin kehittämistä ja kunnostamista toteutettiin;
  • historiallisen ja kulttuuriarvon omaavia kirkkorakennuksia korjattiin ja remontoitiin;
  • kirkko- ja muita vastaavia rakennuksia inventoitiin kulttuurijäämistön kohteina;
  • toteutettiin eri seurakuntien välisiä tapahtumia.

Karjalan tasavallan hallituksen reservirahastosta käytettiin 2862 tuhatta ruplaa Sortavalan Nikolauksen kirkon ja Aunuksen kansallisen hallintopiirin Yllösen kylän Kristuksen syntymisen kirkon kiireellisiin korjaustöihin.

Yhteistyöhankkeita toteutettiin kirkollisjärjestöjen myötävaikutuksella. Niistä mainittakoon:

  • "pyöreän pöydän" keskustelu aiheesta "Uskontojen kulttuurien ja siviilietiikan perusteet" -kokonaisvaltaisen oppiaineen tutkiminen Karjalan tasavallan yleissivistävissä oppilaitoksissa";
  • "pyöreän pöydän" keskustelu aiheesta "Hengellinen ja kulttuurijäämistö regioonien kehityksen tekijöinä" Karjalan kansainvälisen "Investointeja tulevaisuuteen" -foorumin puitteissa;
  • Ensimmäinen aluetasavallan ortodoksisen nuorison koulutusfoorumi "Venäjän kuva_ tulevaisuuden visio";
  • III Kansainvälinen hengellisen musiikin festivaali "Karjalan sielu";
  • IV Ortodoksinen kuorolaulufestivaali "Pääsiäissoitto";
  • luento- ja väittelysarja "Hengellisen ja moraalisen kasvatuksen koulu" (hengellisen valistuksen koulutuskurssi).

Suurin osa valtion tukemista hankkeista tavoittelee nuorten hengellistä ja moraalista kasvatusta, terveellisen elämäntavan juurruttamista nuorison keskuuteen, nuorten herättämistä hyväntekeväisyyteen.

Valtion ja konfessioiden välisten suhteiden laadusta kielii mm. se, ettei vuonna 2011 ollut valituksia uskonnon vapauslain rikkomisista. Valtion instituutioiden ja uskonnollisten yhdistysten ja järjestöjen kontaktit laajenivat, uskonnollisten järjestöjen kesken ei ollut erimielisyyksiä, eikä konflikteja, hengellismoraalinen ilmapiiri yhteiskunnassa parani, valtio ja kirkollisjärjestöt laajensivat sosiaalisia partnerisuhteita keskenään terveellisen elämäntavan ideologian muovaamiskysymyksissä. Uskonnollisia konflikteja ei tasavallassa ollut vuonna 2011. Valtion ja uskonnollisten yhdistysten välistä kanssakäymistä uskontojen välisen rauhan ja sovun säilyttämiseksi ja vaalimiseksi, sosiaalisesti orientoituvan yhteistoiminnan toiminnan jatkamiseksi mm. hengellismoraalisen kasvatuksen kysymyksissä tullaan jatkamaan.

Tekninen tuki
Luotu 9. tammikuuta 2013. Toimitettu 29. tammikuuta 2013.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018