Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan hallitus tulee koordinoimaan tasavallan metsä- ja puunjalostusteollisuuden laitosten yhteistoimintaa

Karjalan hallitus ja suomalais-ruotsalaiseen Stora Enso -konserniin kuuluvat laitokset Setles (saha), Ladenso (puunhankinta) ja Olonetsles allekirjoittivat 27. helmikuuta Pitkärannan piirin Impilahdessa yhteistyösopimuksen.

Sopimuksen allekirjoittivat Karjalan päämies Artur Parfentšikov, Setles-rajavastuuyhtiön pääjohtaja Andrei Plohov ja Olonetsles ja Ladenso -avoimien osakeyhtiöiden pääjohtaja Vladislav Balandin. Suomalaisia partnereita olivat Stora Enson Pohjois-Euroopan tuotantoryhmän johtaja Juha Taavila ja Stora Enson Venäjän puunhankinnan johtaja Arto Lyykorpi.

Setlesin pääjohtajan Andrei Plohovin mukaan sahalaitosten ja paperi- ja sellutehtaiden pääongelma on raaka-ainepuute, mikä estää niiden tehokasta toimintaa. Solmitun sopimuksen puitteissa Karjalan hallitus pyrkii auttamaan tehtaita raaka-aineen hankinnassa. Tehtaat ovat puolestaan velvollisia kehittämään tuotantoaan, parantamaan työolosuhteita ja maksamaan ahkerasti veroja.

- Stora Enso -konserniin kuuluvat tuotantolaitokset ovat yhteiskuntavastuullisia. Niillä ei ole palkkavelkaa omille työntekijöilleen ja ne maksavat ajoissa veroja piirin ja tasavallan budjettiin. Kaikki laitosten tuotteet on sertifioitu, kertoi Artur Parfentšikov.

Stora Enson tuotantolaitokset ovat toimineet Karjalan tasavallassa vuodesta 1995. Nykyään ne muodostavat metsä- ja puunjalostusteollisuuden voimavarat. Niillä on omia hakkuualueita, joiden tilavuus on 650 000 kuutiometriä, omaa puunjalostuskapasiteettia, joka tuottaa 130 000 kuutiometriä sahatavaraa ja 12 000 tonnia polttorakeita vuodessa. Tuotantolaitokset tukevat päiväkoteja, kouluja ja urheilujärjestöjä.

Tasavallan päämies korosti, että hallitus tulee koordinoimaan metsäteollisuuslaitosten toimintaa kehittääkseen Karjalan tasavallassa puunjalostusta sekä Stora Enson tehtaiden ja haketta tarvitsevien sellutehtaiden yhteistyötä. Nykyään on saatu hyviä esimerkkejä erilaisten tuotantolaitosten tehokkaasta yhteistyöstä. Esimerkiksi Setles-yhtiö on aloittanut koivuraaka-aineen hankinnan Lahdenpohjan vaneritehtaaseen. Seuraavana tehtävänä on hankkia raaka-ainetta RK-Grand -tuotantolaitokselle, jonka kanssa on aiemmin tehty vastaava sopimus.

Tekninen tuki
Luotu 28 helmikuuta 2018. Toimitettu 28 helmikuuta 2018.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018